Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1993-1-8 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 731401
Katalogové èíslo 94227
Název dokumentu Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-8: Navrhování styčníků
Anglický název Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1- 8: Design of joints
Datum vydání 01.11.2013
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2013
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/13
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.010.30 - Technická hlediska
91.080.10 - Kovové konstrukce
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1993-1-82005
EN 1993-1-8/AC2005
EN 1993-1-8/AC2009
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
88484ČSN EN 1993-1-8 ed. 2 2011
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1993-1-8 ed.2 ČSN EN 1993-1-8 ed. 2 přejímá evropskou normu EN 1993-1-8:2005, včetně jejích oprav a tvoří její konsolidované znění. Norma obsahuje text normy ČSN EN 1993-1-8 (73 1470) z prosince 2006 a zapracovanou změnu ČSN EN 1993-1-8:2006/Z1 z března 2010, opravu ČSN EN 1993-1-8:2006/Opr. 1 z července 2010, změnu ČSN EN 1993-1-8:2006/Z2 z července 2011, opravu ČSN 1993-1-8:2006/Opr. 2 z listopadu 2013 a změnu ČSN EN 1993-1-8:2006/Z3 z listopadu 2013.