Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 14701-2
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 758061
Katalogové číslo 94222
Název dokumentu Charakterizace kalů - Filtrační vlastnosti - Část 2: Stanovení specifického filtračního odporu
Anglický název Characterization of sludges - Filtration properties - Part 2: Determination of the specific resistance to filtration
Datum vydání 1.11.2013
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 1.12.2013
Věstník vydání (měs/rok) 11/13
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.030.20 - Kapalné odpady. Kaly
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN 14701-22013
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
77778ČSN EN 14701-2 2007
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 14701-2 Tato norma specifikuje metodu stanovení specifického filtračního odporu upravených a neupravených kalů za předpokladu, že během filtrace nedochází k sedimentaci. Tato norma je použitelná pro kaly a kalové suspenze z manipulace s přívalovými dešťovými vodami, z městských stokových sítí, z čistíren městských odpadních vod, z čištění průmyslových odpadních vod obdobným způsobem jako v případě městských odpadních vod a z úpraven vody. Metoda je použitelná také pro kaly a kalové suspenze jiného původu.