Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 60670-24
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 370100
Katalogové èíslo 94190
Název dokumentu Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 24: Zvláštní požadavky na úplné kryty pro umístění ochranných zařízení a jiných elektrických zařízení rozptylujících výkon
Anglický název Boxes and enclosures for electrical accessories for household and similar fixed electrical installations - Part 24: Particular requirements for enclosures for housing protective devices and other power dissipating electrical equipment
Datum vydání 01.02.2014
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2014
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/14
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.120.10 - Instalační trubky pro elektrické účely
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 60670-242013
IEC 60670-242011
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 60670-24 Norma platí pro úplné kryty a jejich části pro umístění ochranných zařízení a jiných elektrických zařízení rozptylujících výkon, která se mají používat se jmenovitým napětím nepřesahujícím 400 V a celkovým napájecím zatěžovacím proudem nepřesahujícím 125 A, pro domácí a podobné pevné elektrické instalace.