Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 11890-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 673029
Katalogové èíslo 94183
Název dokumentu Nátěrové hmoty - Stanovení obsahu těkavých organických látek (VOC) - Část 2: Metoda plynové chromatografie
Anglický název Paints and varnishes - Determination of volatile organic compound (VOC) content - Part 2: Gas-chromatographic method
Datum vydání 01.11.2013
Datum ukonèení platnosti 01.02.2021
Datum úèinnosti 01.12.2013
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/13
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 87.040 - Nátěrové hmoty, barvy a laky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 11890-22013
ISO 11890-22013
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
78900ČSN EN ISO 11890-2 2007
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
511088ČSN EN ISO 11890-2 2021
Anotace

ČSN EN ISO 11890-2 Norma specifikuje metodu stanovení obsahu těkavých organických látek (VOC) plynovou chromatografií v nátěrových hmotách a v surovinách pro jejich přípravu. Tato část se používá přednostně v případech, kdy očekávaný obsah VOC je větší než 0,1 % (hmot.) a menší než přibližně 15 % (hmot.). Jestliže je očekávaný obsah VOC větší než přibližně 15 % (hmot.), lze použít jednodušší metodu uvedenou v ČSN EN ISO 11890-1. Tato metoda vychází z předpokladu, že těkavou látkou je buď voda, nebo organická látka. Mohou však být přítomny i těkavé anorganické látky, které může být zapotřebí kvantifikovat jinou vhodnou metodou a zahrnout je do výpočtů.