Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13757-3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 258513
Katalogové èíslo 94181
Název dokumentu Komunikační systémy pro měřidla a měřidla s dálkovým ovládáním - Část 3: Určené aplikace vrstvy
Anglický název Communication systems for and remote reading of meters - Part 3: Dedicated application layer
Datum vydání 01.02.2014
Datum ukonèení platnosti 01.11.2018
Datum úèinnosti 01.03.2014
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/14
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 33.200 - Dálkové ovládání. Dálkové měření
35.100.70 - Aplikační vrstva
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 13757-32013
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
72832ČSN EN 13757-3 2005
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
505332ČSN EN 13757-7 2018
505334ČSN EN 13757-3 2018
Anotace