Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13757-4
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 258513
Katalogové èíslo 94180
Název dokumentu Komunikační systémy pro měřidla a měřidla s dálkovým čtením - Část 4: Bezdrátová měřidla (radiometry pro provoz v pásmu SRD)
Anglický název Communication systems for meters and remote reading of meters - Part 4: Wireless meter readout (Radio meter reading for operation in SRD bands)
Datum vydání 01.02.2014
Datum ukonèení platnosti 01.12.2019
Datum úèinnosti 01.03.2014
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/14
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 33.200 - Dálkové ovládání. Dálkové měření
35.100.10 - Fyzická vrstva
35.100.20 - Spojová vrstva
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 13757-42013
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
74376ČSN EN 13757-4 2006
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
508079ČSN EN 13757-4 2019
Anotace