Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 15221-4
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 762101
Katalogové èíslo 94114
Název dokumentu Facility management - Část 4: Taxonomie, klasifikace a struktury ve facility managementu
Anglický název Facility Management - Part 4: Taxonomy, Classification and Structures in Facility Management
Datum vydání 01.03.2014
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2014
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/14
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 03.080.99 - Ostatní služby
91.140.01 - Instalace v budovách obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 15221-42011
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
90348ČSN EN 15221-4 2012
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 15221-4 Čtvrtá část souboru upřesňuje a částečně i upravuje rozdělení facility služeb. Zavádí kódované označení kategorií facility služeb, jednotlivé služby popisuje z hlediska jejich obsahu, rozsahu, nákladů i nástrojů. Nejedná se o kompletní přehled všech služeb, ale uvedený přehled stanovuje základní oblasti a nejdůležitější služby v každé kategorii. V této části souboru je vysvětlen i pojem FM-produkt, který je nezbytný pro implementaci ISO 9000 v třetí části (ISO 9000 používá definici kvality produktu). Čtvrtá část je v příloze doplněna i množstvím grafů a diagramů, které osvětlují vztah FM-služeb k řízení, procesům, kvalitativním cyklům atd.