Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 15221-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 762101
Katalogové èíslo 94112
Název dokumentu Facility management - Část 2: Návod na přípravu smluv o facility managementu
Anglický název Facility Management - Part 2: Guidance on how to prepare Facility Management agreements
Datum vydání 01.03.2014
Datum ukonèení platnosti 01.03.2019
Datum úèinnosti 01.04.2014
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/14
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 03.080.99 - Ostatní služby
91.140.01 - Instalace v budovách obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 15221-22006
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
78740ČSN EN 15221-2 2007
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
505979ČSN EN ISO 41012 2019
Anotace

ČSN EN 15221-2 Tato část, navazující na úvodní část souboru, se soustřeďuje na smluvní problematiku. Stanovuje základní parametry rámcové FM-smlouvy a navazujících smluv o dodávce služeb (SLA). V přehledné tabulce uvádí doporučené kapitoly jednotlivých smluv, jejich doporučený obsah, který ve třetím sloupci podrobněji rozebírá. Tato část by měla být přínosem zejména pro klienty, kteří připravují výběrová řízení na poskytovatele facility managementu. Řazení odstavců jednotlivých částí smluv neodpovídá místním právním zvykům (je sestaveno na základě kompromisu mezi kontinentálním a anglosaským právem). Jednotlivé odstavce by proto měly sloužit jako přehled potřebných paragrafů připravovaných smluv, který je však následně potřeba sestavit podle zvyklosí v ČR.