Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 18283
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 441305
Katalogové èíslo 94101
Název dokumentu Uhlí a koks - Ruční vzorkování
Anglický název Hard coal and coke - Manual sampling
Datum vydání 01.12.2013
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2014
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/13
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 73.040 - Uhlí
75.160.10 - Tuhá paliva
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 182832006
ISO 18283/Cor.12009
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 18283 Tato mezinárodní norma platí pro ruční odběr vzorků z paliv v pohybu (z proudu). Pokyny pro ruční odběr vzorků paliv ve stacionárních situacích jsou uvedeny v Příloze B, ale tato metoda odběru vzorků neposkytuje reprezentativní zkušební vzorky a ve zprávě o vzorkování to musí být uvedeno. ISO 18283 nezahrnuje vzorkování z uhelných slojí, pro které jsou pokyny uvedeny v ISO 14180. Mechanické vzorkování uhlí a koksu je popsáno v ISO 13909 (soubor). Stejně jako v případě souboru norem ISO 13909, tato norma platí i pro hnědá uhlí pro všechny případy, které nejsou uvedeny v ISO 5069-1, ISO 5069-2 a v ČSN 44 1308.