Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 44 1341
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 441341
Katalogové èíslo 94098
Název dokumentu Tuhá paliva - Plavicí zkouška uhlí
Anglický název Solid mineral fuels - Float-and-sink analysis
Datum vydání 01.11.2013
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2013
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/13
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 73.040 - Uhlí
75.160.10 - Tuhá paliva
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
28183ČSN 44 1341 1981
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 44 1341 Norma platí pro provádění plavicích zkoušek černých i hnědých uhlí pro stanovení upravitelnosti uhlí v celém rozsahu rozměrů zrn. Plavicí zkouškou se provádí rozbor surového uhlí nebo produktů rozdružování, při němž se zjišťují hmotnostní výnosy frakcí různé měrné hmotnosti. Plaví se v anorganických nebo organických kapalinách. V získaných frakcích se stanoví obsah popela a u hnědého uhlí obsah vody. Výsledky se sestaví do tabulky a zhotoví se diagram upravitelnosti.