Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13369
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 723001
Katalogové èíslo 94048
Název dokumentu Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty
Anglický název Common rules for precast concrete products
Datum vydání 01.11.2013
Datum ukonèení platnosti 30.04.2021
Datum úèinnosti 01.12.2013
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/13
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.100.30 - Beton. Betonové prefabrikáty
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 133692013
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
505438ČSN EN 13369 2013Z101.09.2019
508152ČSN EN 13369 2013Z230.04.2021
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
73745ČSN EN 13369 2005
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
508040ČSN EN 13369 ed. 2 2019
Anotace

ČSN EN 13369 Tato norma určuje požadavky, základní funkční kriteria a hodnocení shody pro nevyztužené, železobetonové a předpjaté betonové prefabrikáty vyrobené z lehkého, obyčejného a těžkého betonu v souladu s EN 206-1 bez významného obsahu vzduchových dutin nad rámec plánovaného provzdušnění. Norma se vztahuje i na beton obsahující vlákna (ocelová, polymerová nebo jiná) pro jiné než mechanické vlastnosti. Norma nezahrnuje prefabrikované železobetonové komponenty z betonu s pórovitým kamenivem s otevřenou strukturou.