Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN IEC 60050-112
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 330050
Katalogové èíslo 94024
Název dokumentu Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 112: Veličiny a jednotky
Anglický název International Electrotechnical Vocabulary - Part 112: Quantities and units
Datum vydání 01.10.2013
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2013
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/13
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.040.01 - Obecné pojmy. Terminologie. Normalizace. Dokumentace (názvosloví)
01.060 - Veličiny a jednotky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
IEC 60050-1122010
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
508823ČSN IEC 60050-112 2013A1
513252ČSN IEC 60050-112 2013A2
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN IEC 60050-112 Tato norma podává obecnou terminologii týkající se veličin a jednotek, terminologii SI, termíny použité v názvech a definicích veličin a některé základní pojmy v metrologii.