Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1304
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 722684
Katalogové èíslo 94012
Název dokumentu Pálené střešní tašky a tvarovky - Definice a specifikace výrobku
Anglický název Clay roofing tiles and fittings - Product definitions and specifications
Datum vydání 01.11.2013
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2013
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/13
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.040.91 - Stavební materiály a stavby (názvosloví)
91.100.25 - Keramické stavební výrobky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 13042013
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
96110ČSN EN 1304 2013Z1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
73652ČSN EN 1304 2005
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1304 Tato norma stanovuje požadavky na pálené střešní tašky a tvarovky pro šikmé střechy a vnější a vnitřní obklady stěn. Tato norma se vztahuje na všechny tašky a tvarovky definované v kapitole 3. Pálené střešní tašky a tvarovky, které vyhovují této normě, jsou vhodné pro střechy a vnější a vnitřní obklady stěn. Tato norma stanovuje minimální požadavky na výrobek, které zaručí, že pokud jsou splněny v době dodání, je výrobek schopný plnit svou funkci i v případě změn, kterým je každý stavební materiál vystaven při běžném používání. Výsledky získané podle této evropské normy se vztahují na výrobky v době jejich prodeje.