Detailní informace o produktu

Typ produktu Technická normalizační informace (TNI)
Označení zákl. dokumentu TNI CEN/TR 16364
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 755474
Katalogové číslo 93923
Název dokumentu Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Vliv migrace - Předpověď migrace z organických materiálů s použitím matematického modelování
Anglický název Influence of materials on water intended for human consumption - Influence due to migration - Prediction of migration from organic materials using mathematical modelling
Datum vydání 1.10.2013
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti
Věstník vydání (měs/rok)
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu převzetí originálu
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.060.20 - Pitná voda
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
CEN/TR 163642012
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

TNI CEN/TR 16364 Tato technická normalizační informace popisuje postup založený na difuzním modelu, který se používá pro hodnocení specifické migrace látek z organických materiálů, přicházejících do styku s pitnou vodou, do pitné vody. Jak je vysvětleno v tomto dokumentu, je matematické modelování snadno použitelné pro určité organické materiály. Modelování difuze je v podstatě použitelné také pro jiné organické materiály, ale praktické obtíže spojené se získáváním dat pro difuzní model mohou omezit nebo znemožnit jeho použití. Podle toho je potřeba vedle difuzního modelu brát v úvahu vědecké postupy hodnocení pro potřebné vstupní údaje. Tento přístup se obvykle používá pro organické látky, které jsou rozpustné v matrici materiálu. Pro látky aplikované zevně na výrobek z organického materiálu, např. pro antistatická činidla, maziva apod. se modelování difuze nepoužívá, stejně jako pro elektrolyty, soli, oxidy a kovy. Modelování difuze se používá pouze pro organické látky s (dobře) definovanou relativní molekulovou hmotností nebo pro směsi s definovaným rozsahem relativních molekulových hmotností.