Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 71-4
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 943095
Katalogové èíslo 93889
Název dokumentu Bezpečnost hraček - Část 4: Soupravy pro chemické pokusy a podobné činnosti
Anglický název Safety of toys - Part 4: Experimental sets for chemistry and related activities
Datum vydání 01.10.2013
Datum ukonèení platnosti 31.12.2021
Datum úèinnosti 01.11.2013
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/13
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 97.200.50 - Hračky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 71-42013
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
512917ČSN EN 71-4 2013Z131.12.2021
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
85621ČSN EN 71-4 2010
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
512916ČSN EN 71-4 ed. 2 2021
Anotace

ČSN EN 71-4 Tato evropská norma stanovuje požadavky na maximální množství a v některých případech na maximální koncentraci určitých látek a směsí používaných v soupravách pro chemické pokusy a podobné činnosti. Tato norma platí pro soupravy pro chemické pokusy a podobné činnosti, včetně souprav pro rostoucí krystaly, soupravy pro pokusy uvolňující oxid uhličitý a doplňkové soupravy. Zahrnuje též soupravy pro chemické pokusy v oborech mineralogie, biologie, fyziky, mikroskopie a ochrany životního prostředí, pokud obsahují jednu nebo více chemikálií a/nebo směsí, které jsou klasifikovány podle nařízení (ES) č. 1272/2008. Tato norma též stanovuje požadavky na označování, informace o obsahu, návody k použití soupravy, požadavky na ochranu očí a požadavky na pomůcky k provádění pokusů. Tato norma neplatí pro hračky zahrnuté v EN 71-13 (např. kosmetické soupravy). Požadavky pro ostatní chemické hračky jsou uvedeny v EN 71-5.