Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13808
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 657207
Katalogové èíslo 93887
Název dokumentu Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace kationaktivních asfaltových emulzí
Anglický název Bitumen and bituminous binders - Framework for specifying cationic bituminous emulsions
Datum vydání 01.10.2013
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2013
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/13
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.100.50 - Pojiva. Těsnicí materiály
93.080.20 - Materiály pro stavbu pozemních komunikací
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 138082013
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
97278ČSN EN 13808 2013Z1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
74829ČSN EN 13808 2006
87857ČSN EN 14733+A1 2011
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 13808 Tato specifikace určuje požadavky funkčních charakteristik tříd kationaktivních asfaltových emulzí, které jsou vhodné pro použití při výstavbě a údržbě vozovek, letištních a jiných dopravních ploch. Systém specifikace je založen na specifikaci vlastností emulzí, zpětně získaných pojiv před a po stabilizaci a po stárnutí. Proti předchozímu vydání jsou hlavní změny tyto: - zavedení dalších charakteristik a revize tříd vlastností kationaktivních asfaltových emulzí (tabulka 2), - posouzení charakteristik zbytkového pojiva po destilaci (tabulka 3 a 4), - možnost zhodnotit stálost buď na stabilizovaném pojivu (stadium 1 stálosti), nebo na pojivu stabilizovaném a stárnutém v PAV (stadium 2 stálosti) nebo na obou typech pojiv (tabulka 3 a 4), - začlenění článků systému řízení výroby (FPC), které byly dosud v EN 14733+A1:2005. Tento dokument byl aktualizován s přihlédnutím k přijetí nařízení CPR, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh. V národní příloze NA.1 je uveden výběr druhů kationaktivních asfaltových emulzí a vlastnosti z nich zpětně získaných pojiv doporučených pro Českou republiku.