Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN P ISO/TS 28581
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 757592
Katalogové číslo 93838
Název dokumentu Kvalita vod - Stanovení vybraných nepolárních látek - Metoda plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (GC-MS)
Anglický název Water quality - Determination of selected non-polar substances - Method using gas chromatography with mass spectrometric detection (GC-MS)
Datum vydání 1.9.2013
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 1.10.2013
Věstník vydání (měs/rok) 9/13
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.060.50 - Zkoušení vody na přítomnost chemických látek (příměsí)
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
ISO/TS 285812012
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN P ISO/TS 28581 Tato technická specifikace určuje metodu stanovení polycyklických uhlovodíků a reziduí pesticidů v pitné a podzemní vodě v hmotnostních koncentracích vyšších než 0,005 µg/l a v povrchové a odpadní vodě v hmotnostních koncentracích vyšších než 0,01 µg/l (pro každou jednotlivou sloučeninu) metodou plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (GC-MS). Tato metoda se může používat také pro jiné nepolární látky, než jsou polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) a rezidua pesticidů. Použitelnost této metody pro tyto látky je však nutné ověřit. Tato technická specifikace může být používána pro vzorky obsahující až 150 mg/l nerozpuštěných látek.