Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 15874-5
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 646415
Katalogové èíslo 93638
Název dokumentu Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polypropylen (PP) - Část 5: Vhodnost použití systému
Anglický název Plastics piping systems for hot and cold water installations - Polypropylene (PP) - Part 5: Fitness for purpose of the system
Datum vydání 01.09.2013
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2013
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/13
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 23.040.20 - Trubky z plastů
91.140.60 - Systémy dodávky vody v budovách
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 15874-52013
ISO 15874-52013
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
507032ČSN EN ISO 15874-5 2013A1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
70739ČSN EN ISO 15874-5 2004
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 15874-5 Tato část ISO 15874 specifikuje obecná hlediska pro polypropylenové (PP) potrubní systémy určené pro rozvod horké a studené vody uvnitř budov bez ohledu na to, zda se jedná o vodu určenou pro lidskou spotřebu (domácí systémy) nebo pro vytápěcí systémy, za výpočtových (návrhových, kontrukčních) tlaků a teplot odpovídajících třídě použití. Spolu s dalšími částmi ISO 15874 se používá pro PP trubky, tvarovky, jejich spoje a spoje se součástmi z PP, jiných plastových a neplastových materiálů určených pro rozvod horké a studené vody.