Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 15874-3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 646415
Katalogové èíslo 93637
Název dokumentu Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polypropylen (PP) - Část 3: Tvarovky
Anglický název Plastics piping systems for hot and cold water installations - Polypropylene (PP) - Part 3: Fittings
Datum vydání 01.09.2013
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2013
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/13
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 23.040.45 - Fitinky z plastů
91.140.60 - Systémy dodávky vody v budovách
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 15874-32013
ISO 15874-32013
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
507030ČSN EN ISO 15874-3 2013A1
514861ČSN EN ISO 15874-3 2013A2
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
70680ČSN EN ISO 15874-3 2004
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 15874-3 Tato část ISO 15874 specifikuje obecná hlediska pro polypropylenové (PP) potrubní systémy určené pro rozvod horké a studené vody uvnitř budov bez ohledu na to, zda se jedná o vodu určenou pro lidskou spotřebu (domácí systémy) nebo pro vytápěcí systémy, za výpočtových (návrhových, kontrukčních) tlaků a teplot odpovídajících třídě použití. Spolu s dalšími částmi ISO 15874, se tato část používá pro PP tvarovky a tvarovky vyrobené z jiných materiálů, které jsou určeny ke spojení s trubkami podle ISO 15874-2 pro rozvod horké a studené vody, jejichž spoje splňují požadavky ISO 15874-5.