Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 717-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730531
Katalogové èíslo 93576
Název dokumentu Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 2: Kročejová neprůzvučnost
Anglický název Acoustics - Rating of sound insulation in buildings and of building elements - Part 2: Impact sound insulation
Datum vydání 01.11.2013
Datum ukonèení platnosti 01.07.2021
Datum úèinnosti 01.12.2013
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/13
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.120.20 - Akustika v budovách. Zvukové izolace
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 717-22013
ISO 717-22013
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
52119ČSN EN ISO 717-2 1998
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
512096ČSN EN ISO 717-2 2021
Anotace

ČSN EN ISO 717-2 Tato část ISO 717 a) definuje jednočíselné veličiny kročejové neprůzvučnosti v budovách a pro konstrukce stropů a podlah; b) poskytuje pravidla pro určení těchto veličin z výsledků měření v třetinooktávových pásmech podle ISO 10140-3 a ISO 140-7 a z výsledků měření v oktávových pásmech podle ISO 140-7 při měření na stavbě; c) definuje jednočíselné veličiny snížení hladiny kročejového zvuku podlahami, určené z výsledků měření podle ISO 10140-3; d) stanovuje postup pro hodnocení váženého snížení hladiny kročejového zvuku podlahou na lehké stropní konstrukci. Jednočíselné veličiny podle této části ISO 717 jsou určeny k hodnocení kročejové neprůzvučnosti a pro jednodušší vyjádření akustických požadavků ve stavebních předpisech. Doplňující jednočíselné veličiny vyhodnocené v krocích po 0,1 dB jsou určeny pro vyjádření nejistot (s výjimkou faktorů přizpůsobení spektru). Požadavkové numerické hodnoty jednočíselných veličin se stanovují podle různých potřeb.