Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 12619
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 834742
Katalogové číslo 93519
Název dokumentu Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace celkového plynného organického uhlíku - Kontinuální metoda využívající plamenový ionizační detektor
Anglický název Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of total gaseous organic carbon - Continuous flame ionisation detector method
Datum vydání 1.8.2013
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 1.9.2013
Věstník vydání (měs/rok) 8/13
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.040.40 - Stacionární zdroje emisí
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN 126192013
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
58613ČSN EN 12619 2000
65381ČSN EN 13526 2002
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 12619 Norma určuje použití metody plamenového ionizačního detektoru (FID). Metoda je určena k použití jako normovaná referenční metoda měření hmotnostní koncentrace organických plynů a par (vyjádřených jako celkový těkavý organický uhlík) emitovaných stacionárními zdroji (například spalovnami odpadů a procesy používajícími rozpouštědla při měření emisí podle směrnice 2010/75/EU) v rozsahu hmotnostních koncentrací do 1 000 mg/m3. Norma stanoví požadavky na přístroj využívající plamenové ionizační detekce spolu s postupy jeho použití. Získané výsledky se vyjadřují v miligramech na krychlový metr (mg/m3) celkového organického uhlíku. Norma není určena pro trvale instalované automatizované měřicí systémy (AMS).