Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 302-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 668531
Katalogové èíslo 93456
Název dokumentu Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 1: Stanovení podélné pevnosti ve smyku při tahovém namáhání
Anglický název Adhesives for load-bearing timber structures - Test methods - Part 1: Determination of longitudinal tensile shear strength
Datum vydání 01.09.2013
Datum ukonèení platnosti 01.08.2023
Datum úèinnosti 01.10.2013
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/13
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 83.180 - Lepidla
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 302-12013
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
71751ČSN EN 302-1 2004
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
516998ČSN EN 302-1 2023
Anotace