Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 295-4
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 725201
Katalogové èíslo 93430
Název dokumentu Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí - Část 4: Požadavky na speciální tvarovky, přechody a příslušenství
Anglický název Vitrified clay pipe systems for drains and sewers - Part 4: Requirements for adaptors, connectors and flexible couplings
Datum vydání 01.08.2013
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2013
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/13
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 93.030 - Vnější systémy odvádění odpadních vod
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 295-42013
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
20787ČSN EN 295-4 1997
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 295-4 Tato evropská norma stanovuje požadavky na přechody a spojky vyrobené z kameniny a/nebo jiných vhodných materiálů určené pro použití společně s kameninovými troubami a tvarovkami pro systémy stok a kanalizačních přípojek určených pro odvod odpadních vod (včetně odpadních vod z domácností, povrchových vod a srážkových vod) pomocí gravitace a periodického hydraulického přetlaku nebo působením trvalého nízkého přetlaku. Přechody a spojky zahrnují vkládané tvarovky, těsnicí kroužky pro krácené trouby a teplem smrštitelné manžety. Tato norma platí také pro poddajné spojky a přechody, připevňované kovovými pásky, a pro pryžové, polyuretanové, z korozivzdorné oceli a jiné součásti pro tyto účely používané.