Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 295-6
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 725201
Katalogové èíslo 93428
Název dokumentu Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí - Část 6: Požadavky na součásti vstupních šachet a inspekčních komor
Anglický název Vitrified clay pipe systems for drains and sewers - Part 6: Requirements for components of manholes and inspection chambers
Datum vydání 01.08.2013
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2013
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/13
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 93.030 - Vnější systémy odvádění odpadních vod
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 295-62013
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
21776ČSN EN 295-6 1997
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 295-6 Tato evropská norma platí pro součásti kameninových vstupních šachet a inspekčních komor pro systémy stok a kanalizačních přípojek určených pro odvod odpadních vod (včetně odpadních vod z domácností, povrchových vod a srážek) pomocí gravitace a periodického hydraulického přetlaku nebo působením trvalého nízkého přetlaku. Tato norma stanovuje různé pevnostní třídy a výšky skruží. Také stanovuje požadavky na součásti, používané pro jejich spojování, způsoby navrhování těchto spojů a materiály z pryže, polyuretanu nebo polypropylénu, používané pro spojování těchto skruží.