Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 61850-7-410 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 334850
Katalogové èíslo 93396
Název dokumentu Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-410: Základní komunikační struktura - Vodní elektrárny - Komunikace pro sledování a řízení
Anglický název Communication networks and systems for power utility automation - Part 7-410: Basic communication structure - Hydroelectric power plants - Communication for monitoring and control
Datum vydání 01.08.2013
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2013
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/13
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 27.140 - Technika vodní energie
33.040.40 - Sítě přenosu dat
33.200 - Dálkové ovládání. Dálkové měření
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 61850-7-4102013
IEC 61850-7-4102012
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
500307ČSN EN 61850-7-410 ed. 2 2013A1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 61850-7-410 ed. 2 Tato část IEC 61850 definuje další obecné třídy dat, logické uzly a datové objekty nezbytné pro použití IEC 61850 pro vodní elektrárnu.