Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 50131-2-7-3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 334591
Katalogové èíslo 93298
Název dokumentu Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-7-3: Detektory narušení - Detektory rozbíjení skla (aktivní)
Anglický název Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 2-7-3: Intrusion detectors - Glass break detectors (active)
Datum vydání 01.07.2013
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2013
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/13
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.310 - Ochrana proti zločinu
13.320 - Poplachové a výstražné systémy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 50131-2-7-32012
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
95676ČSN EN 50131-2-7-3 2013A1
95930ČSN EN 50131-2-7-3 2013Z1
501198ČSN EN 50131-2-7-3 2013A2
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 50131-2-7-3 Tato norma se týká aktivních detektorů rozbíjení skla montovaných na sklo instalovaných v budovách a uvádí stupně zabezpečení 1 až 4 (viz EN 50131-1) specifických nebo nespecifických detektorů pro připojení metalických nebo bezdrátových detektorů a používaných pro třídy prostředí I až IV (viz EN 50130-5). Tato norma neuvádí požadavky na venkovní aktivní detektory rozbíjení skla.