Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 34 2040 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 342040
Katalogové èíslo 93296
Název dokumentu Předpisy pro ochranu sdělovacích a zabezpečovacích vedení a zařízení před nebezpečnými, rušivými a korozivními vlivy elektrické trakce 25 kV, 50 Hz
Anglický název Rules for protection of telecommunication and signalling lines and devices against dangerous and disturbing and corrosive influences of the 25 kV, 50 Hz electric traction
Datum vydání 01.07.2013
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2013
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/13
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 33.060.40 - Kabelové rozvodné systémy
33.100.20 - Elektromagnetická odolnost
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
2624ČSN 34 2040 1968
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 34 2040 ed. 2 Norma platí pro výpočet nebezpečných a rušivých vlivů elektrické trakce 25 kV, 50 Hz na sdělovací a zabezpečovací vedení a zařízení a pro ochranu sdělovacích a zabezpečovacích vedení a zařízení před nebezpečnými, rušivými a korozními vlivy elektrické trakce 25 kV, 50 Hz. Platí pro sdělovací a zabezpečovací zařízení a vedení, které jsou v oblasti vlivu elektrické trakce 25 kV, 50 Hz. V normě byla přepracována část ochrany zařízení umístěných v prostoru ohrožení trakčním vedením. Dále byly doplněny podmínky ochrany sdělovacích a zabezpečovacích zařízení před vlivy vn, vvn a zvn.