Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 840-5
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 269381
Katalogové èíslo 93188
Název dokumentu Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci - Část 5: Požadavky na provedení a zkušební metody
Anglický název Mobile waste and recycling containers - Part 5: Performance requirements and test methods
Datum vydání 01.07.2013
Datum ukonèení platnosti 01.11.2020
Datum úèinnosti 01.08.2013
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/13
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.030.40 - Objekty a zařízení pro likvidaci a nakládání s odpadem
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 840-52012
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
71091ČSN EN 840-5 2004
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
510549ČSN EN 840-5 2020
Anotace

ČSN EN 840-5 Tato evropská norma stanovuje zkušební metody pro pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci podle EN 840-1 až EN 840-4. Určuje rovněž úrovně, které mají být dosaženy při zkouškách a po nich. Tato evropská norma je použitelná pro pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci s objemem do 1 700 l.