Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 840-6
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 269381
Katalogové èíslo 93187
Název dokumentu Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci - Část 6: Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví
Anglický název Mobile waste and recycling containers - Part 6: Safety and health requirements
Datum vydání 01.07.2013
Datum ukonèení platnosti 01.11.2020
Datum úèinnosti 01.08.2013
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/13
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.030.40 - Objekty a zařízení pro likvidaci a nakládání s odpadem
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 840-62012
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
82242ČSN EN 840-6+A1 2008
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
510550ČSN EN 840-6 2020
Anotace

ČSN EN 840-6 Tato evropská norma poskytuje základní požadavky na bezpečnost, zdraví a ergonomii pro pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci podle EN 840-1 až EN 840-4. Nezahrnuje kontejnery na nebezpečný odpad.