Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 15651-4 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 722370
Katalogové èíslo 93154
Název dokumentu Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 4: Tmely pro komunikace pro chodce
Anglický název Sealants for non-structural use in joints in buildings and pedestrian walkways - Part 4: Sealants for pedestrian walkways
Datum vydání 01.08.2013
Datum ukonèení platnosti 30.11.2018
Datum úèinnosti 01.09.2013
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/13
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.100.50 - Pojiva. Těsnicí materiály
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 15651-42012
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
502700ČSN EN 15651-4 ed. 2 2013Z130.11.2018
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
87663ČSN EN 15651-4 2011
92890ČSN EN 15651-4 2013
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
502699ČSN EN 15651-4 ed. 3 2017
Anotace

ČSN EN 15651-4 ed. 2 Tato norma specifikuje definice a požadavky za studena použitelných nekonstrukčních elastických těsnicích hmot používaných do dilatačních spár v podlahách ve stavebních konstrukcích pro interiér i venkovní použití. Oblasti použití jsou: spoje podlah navržené pro chodce, veřejné prostory, dilatační spáry mezi betonovými deskami, oblasti zatížené chodci, plochy používané pro vozíky, pochozí podlahy, balkóny, terasy, sklady.