Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 4628-8
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 673071
Katalogové èíslo 93147
Název dokumentu Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 8: Hodnocení stupně delaminace a koroze v okolí řezu nebo jiného umělého defektu
Anglický název Paints and varnishes - Evaluation of degradation of coatings - Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in appearance - Part 8: Assessment of degree of delamination and corrosion around a scribe or other artificial defect
Datum vydání 01.06.2013
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2013
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/13
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 87.040 - Nátěrové hmoty, barvy a laky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 4628-82012
ISO 4628-82012
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
74372ČSN EN ISO 4628-8 2005
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 4628-8 Norma specifikuje metodu posouzení delaminace a koroze v okolí řezu nebo jiného umělého defektu na zkušebním vzorku s nátěrem, vyvolaných korozně agresivním prostředím. Nezahrnuje hodnocení důlkové koroze ani hloubky korozních důlků. Norma navazuje na ČSN EN ISO 4628-1, která definuje systém klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu nátěrů a uvádí obecné principy systému. Klasifikace jiných defektů je popsána v ostatních částech ČSN EN ISO 4628. Kromě postupu specifikovaného v této normě lze delaminaci a korozi v okolí řezu nebo jiného umělého defektu hodnotit pomocí optického zobrazení.