Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 25745-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 274006
Katalogové èíslo 93109
Název dokumentu Energetická náročnost výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 1: Měření spotřeby energie a její ověřování
Anglický název Energy performance of lifts, escalators and moving walks - Part 1: Energy measurement and verification
Datum vydání 01.06.2013
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2013
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/13
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.140.90 - Výtahy. Pohyblivé schody
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 25745-12012
ISO 25745-12012
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 25745-1 Tato norma stanovuje způsoby měření skutečné spotřeby energie výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků na jednotném základě a způsoby opakovaného kontrolního ověřování spotřeby energie při provozu výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků. KLÍČOVÁ SLOVA Výtah, pohyblivé schody, pohyblivé chodníky, měření spotřeby energie, ověřování spotřeby energie, životnost výtahů, pohyblivých schodů a chodníků.