Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1993-1-10 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 731401
Katalogové èíslo 93084
Název dokumentu Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-10: Houževnatost materiálu a vlastnosti napříč tloušťkou
Anglický název Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-10: Material toughness and through-thickness properties
Datum vydání 01.01.2014
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2014
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/14
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.010.30 - Technická hlediska
91.080.10 - Kovové konstrukce
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1993-1-102005
EN 1993-1-10/AC2005
EN 1993-1-10/AC2009
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1993-1-10 ed. 2 ČSN EN 1993-1-10 ed. 2 přejímá evropskou normu EN 1993-1-10:2005, včetně jejích oprav a tvoří její konsolidované znění. Norma obsahuje text normy ČSN EN 1993-1-10 (73 1401) z prosince 2006, zapracovanou opravu ČSN EN 1993-1-10:2006/Opr.1 z března 2010, zapracovanou změnu ČSN EN 1993-1-10:2006/Z1 z března 2010 a zapracovanou opravu ČSN EN 1993-1-10:2006/Opr. 2 z června 2011 a zapracovanou změnu ČSN EN 1993-1-10:2006/Z2 z ledna 2014.