Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1993-1-9 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 731401
Katalogové èíslo 93023
Název dokumentu Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-9: Únava
Anglický název Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-9: Fatigue
Datum vydání 01.12.2013
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2014
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/13
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.010.30 - Technická hlediska
91.080.10 - Kovové konstrukce
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1993-1-92005
EN 1993-1-9/AC2005
EN 1993-1-9/AC2009
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1993-1-9 ed. 2 ČSN EN 1993-1-9 ed. 2 přejímá evropskou normu EN 1993-1-9:2005, včetně jejich oprav a tvoří její konsolidované znění. Norma obsahuje text normy ČSN EN 1993-1-9 (73 1401) ze září 2006, zapracovanou opravu ČSN EN 1993-1-9:2006/Opr. 1 z června 2010, změnu ČSN EN 1993-1-9/Z1 z března 2010 a změnu ČSN EN 1993-1-9/Z2 z prosince 2013. Souběžně s touto normou platí ČSN EN 1993-1-9 (73 1401) ze září 2006.