Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1993-1-5 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 731401
Katalogové èíslo 93021
Název dokumentu Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-5: Boulení stěn
Anglický název Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-5: Plated structural elements
Datum vydání 01.12.2013
Datum ukonèení platnosti 01.08.2019
Datum úèinnosti 01.01.2014
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/13
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.010.30 - Technická hlediska
91.080.10 - Kovové konstrukce
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1993-1-52006
EN 1993-1-5/AC2009
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
507718ČSN EN 1993-1-5 ed. 2 2019
Anotace

ČSN EN 1993-1-5 ed. 2 ČSN EN 1993-1-5 ed. 2 přejímá evropskou normu EN 1993-1-5:2006, včetně její změny a tvoří její konsolidované znění. Norma obsahuje text normy ČSN EN 1993-1-5 (73 1401) z února 2008 a zapracovanou opravu ČSN EN 1993-1-5:2006/Opr. 1 z února 2010, změnu ČSN EN 1993-1-5:2006/Z1 z března 2010 a změnu ČSN EN 1993-1-5:2006/Z2 z prosince 2013.