Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1976
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 421562
Katalogové èíslo 93014
Název dokumentu Měď a slitiny mědi - Lité netvářené výrobky z mědi
Anglický název Copper and copper alloys - Cast unwrought copper products
Datum vydání 01.06.2013
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2013
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/13
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 77.150.30 - Výrobky z mědi
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 19762012
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
56954ČSN EN 1976 2000
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1976 Tato norma stanovuje chemické složení a fyzikální vlastnosti litých netvářených výrobků z mědi (lité výrobky) ve třinácti třídách mědi a devíti třídách mědi obsahující stříbro. Lité výrobky zahrnují horizontálně, vertikálně a plynule lité předlitky pro válcování drátu, desky, sochory a ingoty. Předlitky pro válcování drátu, desky a sochory jsou určeny k výrobě tvářených výrobků; ingoty jsou určeny pro výrobu slitin mědi k tváření nebo lití.