Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 13849-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 833205
Katalogové èíslo 93013
Název dokumentu Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 2: Ověřování platnosti
Anglický název Safety of machinery - Safety-related parts of control systems - Part 2: Validation
Datum vydání 01.06.2013
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2013
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/13
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.110 - Bezpečnost strojních zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 13849-22012
ISO 13849-22012
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
82465ČSN EN ISO 13849-2 2008
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 13849-2 Tato část ISO 13849 specifikuje postupy a podmínky, které mají být dodrženy při ověřování platnosti pomocí analýzy a zkoušení: - specifikovaných bezpečnostních funkcí, - dosažené kategorie - dosažené úrovně vlastností bezpečnostních částí ovládacího systému (SRP/CS) navržených podle ISO 13849-1.