Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1254-6
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 138400
Katalogové èíslo 92976
Název dokumentu Měď a slitiny mědi - Tvarovky - Část 6: Tvarovky s násuvnými konci
Anglický název Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 6: Fittings with push-fit ends
Datum vydání 01.05.2013
Datum ukonèení platnosti 01.01.2022
Datum úèinnosti 01.06.2013
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/13
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 23.040.40 - Kovové fitinky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1254-62012
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
513847ČSN EN 1254-6 2021
Anotace

ČSN EN 1254-6 Tato část EN 1254 stanoví požadavky na násuvné konce s galvanickou nebo jinou povrchovou úpravou, nebo bez povrchové úpravy, s jmenovitými světlostmi od 6 mm do 54 mm, určených ke spojování trubek z mědi, z mědi s galvanickou povrchovou úpravou, vícevrstvých trubek a trubek z plastů používaných v rozvodech teplé a studené vody podle EN 806, jejichž předpokládaná životnost je padesát let, a dále v topných a chladicích okruzích. Norma stanoví rovněž dovolené provozní teploty a nejvyšší provozní tlaky. Tvarovky mohou být opatřeny různými druhy konců, uvedenými v této evropské normě, EN 1254, nebo v jiných normách, pokud jsou vhodné pro dopravovanou tekutinu. Tato evropská norma stanovuje systém značení tvarovek. Tato evropská norma platí pro tvarovky s násuvnými konci používanými ke spojování jednoho nebo více druhů trubek: - trubky z mědi podle EN 1057 - trubky PE-X podle EN ISO 15875-2 - trubky PB podle EN ISO 15876-2 - trubky PP podle EN ISO 15874-2 - trubky PE-RT podle EN ISO 22391-2 - vícevrstvé trubky podle EN ISO 21003-2