Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 16297-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 113150
Katalogové èíslo 92973
Název dokumentu Čerpadla - Hydrodynamická čerpadla - Bezucpávková oběhová čerpadla - Část 1: Obecné požadavky a postupy pro zkoušení a výpočet indexu energetické účinnosti (EEI)
Anglický název Pumps - Rotodynamic pumps - Glandless circulators - Part 1: General requirements and procedures for testing and calculation of energy efficiency index (EEI)
Datum vydání 01.05.2013
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2013
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/13
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 23.080 - Čerpadla
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 16297-12012
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
76799ČSN EN 1151-1 2006
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 16297-1 Tato evropská norma stanoví obecné funkční požadavky a obecné požadavky a postupy zkoušek a výpočtů indexu energetické účinnosti (EEI) bezucpávkových oběhových čerpadel s jmenovitým, hydraulickým výstupním výkonem mezi 1 W a 2500 W, určených pro topné soustavy nebo chladicí rozvody. Všechna známá nebezpečí, která mohou nastat při běžné montáži a provozu, jsou uvedena v evropských normách EN 809 a EN 60335-2-51. Pro bezpečnost elektrotechnických součástí oběhových čerpadel platí EN 60335-2-51.