Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13169 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 727208
Katalogové èíslo 92940
Název dokumentu Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z desek z expandovaného perlitu (EPB) - Specifikace
Anglický název Thermal insulation products for buildings - Factory made expanded perlite board (EPB) products - Specification
Datum vydání 01.05.2013
Datum ukonèení platnosti 30.11.2016
Datum úèinnosti 01.06.2013
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/13
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.100.60 - Tepelně a zvukově izolační materiály
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 131692012
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
97806ČSN EN 13169 ed. 2 2013Z101.06.2016
99730ČSN EN 13169 ed. 2 2013Z230.11.2016
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
83767ČSN EN 13169 2009
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
99729ČSN EN 13169+A1 2016
Anotace

ČSN EN 13169 ed. 2 Tato evropská harmonizovaná norma je revidovanou verzí normy z roku 2009, se kterou platí souběžně do září 2013. Norma uvádí požadavky na průmyslově vyráběné tepelněizolační výrobky z desek z expandovaného perlitu (EPB), které se používají pro tepelnou izolaci budov. Výrobky se zhotovují ve formě desek. Norma nově uvádí požadavky na vícevrstvé a kompozitní výrobky. Tato evropská harmonizovaná norma popisuje charakteristiky výrobku a obsahuje postupy pro zkoušení, hodnocení shody, značení a označování štítkem.