Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 62423 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 354183
Katalogové èíslo 92755
Název dokumentu Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou a bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití typu F a typu B
Anglický název Type F and type B residual current operated circuit-breakers with and without integral overcurrent protection for household and similar uses
Datum vydání 01.06.2013
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2013
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/13
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.120.50 - Pojistky a ostatní zařízení pro nadproudové jištění
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 624232012
IEC 624232009
IEC 62423/Cor.12011
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
86045ČSN EN 62423 2010
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 62423 ed. 2 Tato norma stanoví požadavky a zkoušky pro RCD typu F a typu B. Požadavky a zkoušky uvedené v této normě doplňují požadavky pro proudové chrániče typu A podle EN 61008-2-1 nebo EN 61009-2-1. Tuto normu je možné používat pouze společně s EN 61008-1 a EN 61009-1.