Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 81-21+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 274003
Katalogové èíslo 92739
Název dokumentu Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 21: Nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů v existujících budovách
Anglický název Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 21: New passenger and goods passenger lifts in existing buildings
Datum vydání 01.05.2013
Datum ukonèení platnosti 01.10.2018
Datum úèinnosti 01.06.2013
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/13
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.140.90 - Výtahy. Pohyblivé schody
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 81-21+A12012
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
85550ČSN EN 81-21 2010
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
505156ČSN EN 81-21 2018
Anotace

ČSN EN 81-21+A1 Tato norma stanovuje další technické a bezpečnostní požadavky na provedení a instalaci výtahů v existujících budovách tam, kde nejsou dodrženy bezpečné rozměry horní a spodní části šachty výtahu stanovené v ČSN EN 81-1, 2.