Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 251
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 914106
Katalogové èíslo 92735
Název dokumentu Sprchové vaničky - Připojovací rozměry
Anglický název Shower trays - Connecting dimensions
Datum vydání 01.04.2013
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2013
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/13
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.140.70 - Hygienická zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 2512012
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
69727ČSN EN 251 2004
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 251 Tato norma stanoví požadavky na připojovací rozměry sprchových vaniček bez ohledu na materiál, který byl použit pro jejich výrobu. Norma platí pro sprchové vaničky používané pro domácí účely a doplňuje normy na sprchové vaničky vyrobené z různých materiálů.