Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 82079-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 013782
Katalogové èíslo 92670
Název dokumentu Zhotovování návodů k použití - Strukturování, obsah a prezentace - Část 1: Obecné zásady a podrobné požadavky
Anglický název Preparation of instructions for use - Structuring, content and presentation - Part 1: General principles and detailed requirements
Datum vydání 01.05.2013
Datum ukonèení platnosti 03.04.2023
Datum úèinnosti 01.06.2013
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/13
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.110 - Technická dokumentace výrobků
29.020 - Elektrotechnika obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 82079-12012
IEC 82079-12012
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
511126ČSN EN 82079-1 2013Z103.04.2023
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
63041ČSN EN 62079 2001
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
511125ČSN EN IEC/IEEE 82079-1 ed. 2 2020
Anotace

ČSN EN 82079-1 Tato část IEC 82079 uvádí obecné zásady a podrobné požadavky na návrh a formulaci všech typů návodů k použití, které budou nutné nebo užitečné pro produkty všeho druhu, sahající od plechovky barvy až po rozsáhlé nebo vysoce složité produkty, jako jsou velká průmyslová strojní zařízení, průmyslové celky nebo budovy realizované "na klíč". Tato část je určena pro všechny zúčastněné, kteří jsou zapojeni do přípravy návodů k použití, například pro dodavatele, autory technických publikací, technické ilustrátory, projektanty softwaru, překladatele, nebo další osoby, zabývající se tvorbou nebo návrhem takových návodů k použití; Tato část IEC 82079 nespecifikuje pevný rozsah dokumentace dodávané společně s produktem. Toto obvykle není možné, protože tato část mezinárodní normy musí být aplikovatelná pro všechny druhy produktů. Rozsah požadované dokumentace bude záviset na povaze produktu, jeho složitosti a dovednosti uživatelů.