Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1996-1-1+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 731101
Katalogové èíslo 92608
Název dokumentu Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce
Anglický název Eurocode 6 - Design of masonry structures - Part 1-1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures
Datum vydání 01.04.2013
Datum ukonèení platnosti 01.12.2013
Datum úèinnosti 01.05.2013
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/13
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ano
Použité jazyky
ICS kódy 91.010.30 - Technická hlediska
91.080.30 - Zděné konstrukce
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1996-1-1+A12012
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
94229ČSN EN 1996-1-1+A1 2013
Anotace