Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 60974-1 ed. 4
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 052205
Katalogové èíslo 92548
Název dokumentu Zařízení pro obloukové svařování - Část 1: Zdroje svařovacího proudu
Anglický název Arc welding equipment - Part 1: Welding power sources
Datum vydání 01.04.2013
Datum ukonèení platnosti 28.09.2021
Datum úèinnosti 01.05.2013
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/13
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 25.160.30 - Svařovací zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 60974-12012
IEC 60974-12012
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
507027ČSN EN 60974-1 ed. 4 2013Z128.09.2021
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
76204ČSN EN 60974-1 ed. 3 2006
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
507026ČSN EN IEC 60974-1 ed. 5 2019
Anotace

ČSN EN 60974-1 ed. 4 Tato norma platí pro zdroje proudu pro obloukové svařování a příbuzné procesy určené pro průmyslové a profesionální použití a napájené napětím nepřesahujícím 1 000 V, nebo poháněné mechanickými prostředky. Norma specifikuje bezpečnostní a provozní požadavky na zdroje svařovacího proudu a systémy pro plazmové řezání.