Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN ISO 21338
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 757735
Katalogové číslo 92532
Název dokumentu Kvalita vod - Kinetické stanovení inhibičních účinků sedimentů, dalších pevných látek a zbarvených vzorků vod na světelnou emisi Vibrio fischeri (kinetická zkouška s luminiscenčními bakteriemi)
Anglický název Water quality - Kinetic determination of the inhibitory effects of sediment, other solids and coloured samples on the light emission of Vibrio fischeri (kinetic luminescent bacteria test)
Datum vydání 1.3.2013
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 1.4.2013
Věstník vydání (měs/rok) 3/13
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.060.60 - Zkoušení fyzikálních vlastností vody
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
ISO 213382010
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 21338 Tato mezinárodní norma specifikuje kinetickou metodu s přímým kontaktem pro stanovení inhibičního účinku vzorků suspenzí sedimentů a dalších pevných látek, a také pro problematické zakalené nebo zbarvené vodné vzorky na světelnou emisi mořských bakterií Vibrio fischeri. Tato metoda je použitelná pro: a) vzorky sedimentů a vodné suspenze sedimentů (ze sladkých, brakických a slaných vod); b) odpadní vody (zejména zakalené a zbarvené); c) vodné extrakty (např. výluhy, eluáty) půd, pevného odpadu a dalších pevných materiálů (zejména zakalené a zbarvené).