Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 21952
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 055313
Katalogové èíslo 92465
Název dokumentu Svařovací materiály - Drátové elektrody, dráty a tyče pro obloukové svařování v ochranném plynu žáropevných ocelí a jejich svarové kovy - Klasifikace
Anglický název Welding consumables - Wire electrodes, wires, rods and deposits for gas shielded arc welding of creep-resisting steels - Classification
Datum vydání 01.03.2013
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2013
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/13
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 25.160.20 - Svařovací materiály
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 219522012
ISO 219522012
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
81460ČSN EN ISO 21952 2008
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 21952 Norma stanoví požadavky na klasifikaci drátových elektrod, drátů a tyčí pro obloukové svařování tavící se elektrodou v ochranném plynu, pro obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu žáropevných ocelí a jejich svarové kovy ve stavu po svařování nebo ve stavu po tepelném zpracování po svařování. Jedna drátová elektroda může být zkoušena a klasifikována s různými ochrannými plyny. Norma je kombinovanou specifikací, poskytující pro klasifikaci využití systému založeného na chemickém složení drátových elektrod, drátů a tyčí, s požadavky na mez kluzu a průměrnou nárazovou práci u čistého svarového kovu 47 J nebo systému, založeného na pevnosti v tahu čistého svarového kovu a chemickém složení drátových elektrod, drátů a tyčí.