Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 14403-2
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 757413
Katalogové číslo 92414
Název dokumentu Kvalita vod - Stanovení celkových kyanidů a volných kyanidů průtokovou analýzou (FIA a CFA) - Část 2: Metoda kontinuální průtokové analýzy (CFA)
Anglický název Water quality - Determination of total cyanide and free cyanide using flow analysis (FIA and CFA) - Part 2: Method using continuous flow analysis (CFA)
Datum vydání 1.2.2013
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 1.3.2013
Věstník vydání (měs/rok) 2/13
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.060.50 - Zkoušení vody na přítomnost chemických látek (příměsí)
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN ISO 14403-22012
ISO 14403-22012
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
66169ČSN EN ISO 14403 2003
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 14403-2 Tato část ISO 14403 určuje metody stanovení kyanidů v různých druzích vod (např. v podzemní, pitné a povrchové vodě, v průsakových a odpadních vodách) v koncentracích od 2 µg/l do 500 µg/l, vyjádřeno jako kyanidové ionty v neředěném vzorku. Rozsah použití lze přizpůsobit změnou pracovních podmínek, např. ředěním původního vzorku nebo použitím průtočné kyvety s odlišnou optickou délkou. V této metodě je popsán vhodný rozsah hmotnostních koncentrací od 10 g/l do 100 g/l. Mořská voda může být analyzována po změně citlivosti a přizpůsobení činidel a kalibračních roztoků salinitě vzorků.