Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 14625
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 835723
Katalogové číslo 92391
Název dokumentu Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení ozonu ultrafialovou spektrometrií
Anglický název Ambient air - Standard method for the measurement of the concentration of ozone by ultraviolet photometry
Datum vydání 1.3.2013
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 1.4.2013
Věstník vydání (měs/rok) 3/13
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.040.20 - Venkovní ovzduší
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN 146252012
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
74369ČSN EN 14625 2005
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 14625 Norma uvádí požadavky na kontinuální měřicí metodu stanovení ozonu ve venkovním ovzduší na principu fotometrického měření v ultrafialové oblasti spektra. Norma popisuje charakteristiky a soubory příslušných minimálních požadavků při výběru vhodného ultrafialového fotometrického analyzátoru za použití schvalovacích zkoušek. Zahrnuje rovněž hodnocení vhodnosti posuzovaného analyzátoru pro použití na určených stálých stanovištích s ohledem na splnění požadavků příslušných směrnic EU týkajících se požadavků na odběr vzorků, jakost výsledků a prokazování jakosti. Uvedené metody lze použít ke stanovení ozonu ve venkovním ovzduší v rozmezí 0 µg/m3 až 500 µg/m3, tzn. v ovzduší oblastí klasifikovaných jako venkovské, městské a pozaďové v rámci městských aglomerací. Toto koncentrační rozmezí představuje certifikační rozsah pro typové zkoušky analyzátorů pro měření ozonu. Velkou pozornost věnuje podrobné diskuzi jednotlivých cílů měření kvality vnitřního ovzduší a provádění typové schvalovací zkoušky. Obsáhlá přílohová část popisuje výpočet odchylky od linearity, různé typy vzorkovacích tratí a ultrafialových fotometrických analyzátorů, postup zkoušky rozvodného potrubí a postup typového schválení a výpočet nejistoty výsledků měření v terénních podmínkách na úrovni hodinové varovné hodnoty a 8-hodinové cílové hodnoty. Normu doplňuje rozsáhlý přehled významných technických změn oproti předchozímu vydání normy a seznam literárních odkazů.